Palaa kaikkiin artikkeleihin,
Caroliina Laamanen

Caroliina Laamanen

HR Coordinator (vanhempainvapaalla)

30. toukokuuta 2024

Temp-Teamilla vuokratyössä viihdytään

Henkilöstöala HELA:n teettämä vuokratyöntekijätutkimus osoittaa, että henkilöstöalan yrityksien kautta työnhaku on helppoa ja työllistyminen nopeaa, sillä 78 % vuokratyöntekijöistä sai työtä kahden viikon sisällä. Tutkimukseen osallistuneet vuokratyöntekijät kokevat työnsä innostavana ja motivoivana. Vuokratyö tarjoaa joustavuutta ja monipuolisia kokemuksia, ja työntekijöiden arvostus vuokratyötä kohtaan on kasvanut merkittävästi. Tutkimuksen mukaan Temp-Team on onnistunut luomaan positiivisia kokemuksia vuokratyöntekijöilleen ja pärjännyt toimialan keskiarvotuloksiin nähden tutkimuksessa erinomaisesti. Temp-Team erottuu edukseen erityisesti rekrytoinnin aikaisessa tiedotuksessa sekä asiakasyrityksien onnistumisessa vuokratyöntekijöiden sopeuttamisessa osaksi asiakkaan työyhteisöä.  

 

 

Tyytyväisiä vuokratyöntekijöitä 

Henkilöstöala HELA:n valtakunnallinen tutkimus vuokratyöntekijöiden viihtyvyydestä työssään tuo positiivisia uutisia työmarkkinoille. Tulosten mukaan vuokratyöntekijät viihtyvät työssään. HELA toteutti tutkimuksen jo kymmenennen kerran ja tutkimukseen osallistui yli 9500 vuokratyöntekijää 47:stä alan yrityksestä. Tutkimus selvittää vuokratyöntekijöiden mielipiteitä työn sisällöstä, työntekijän motivaatiosta, työstä asiakasyrityksessä, kokemuksia henkilöstöalan yrityksestä työnantajana sekä vuokratyön positiivisista näkemyksistä. 

 

Saimme myös erinomaisia tuloksia omien vuokratyöntekijöidemme keskuudessa. Temp-Teamin vuokratyöntekijöistä 87 % suosittelee työskentelyä meillä. Työn hakeminen koettiin helppona ja 85 % Temp-Teamin vuokratyöntekijöistä oli tätä mieltä. Temp-Teamilla työskentelevistä vastaajista 78 % on tyytyväisiä myös työnsä sisältöön. 

 

 

Temp-Teamillä toimialan keskiarvoa positiivisempia kokemuksia

Kyselyyn vastanneet Temp-Teamin vuokratyöntekijät antoivat Temp-Teamille kokonaisarvosanaksi 4,12, kun kaikkiin kyselyyn vastanneiden arvosana oli 4,10. Tutkimuksessa korkeimmat arvosanat Temp-Team sai rekrytoinnin ammattimaisuudesta, hyvin hoidetusta työhaastattelusta, rekrytointiprosessin etenemisen riittävästä tiedotuksesta, asianmukaisesta työsuhdeasioiden hoitamisesta sekä nopeasta työllistymisestä (taulukko 1). Näillä tuloksilla pärjäsimme erittäin hyvin vertailussa toimialan keskiarvon kanssa ja rekrytointiprosessin etenemisen riittävässä tiedottamisessa olemme selkeästi onnistuneet toimialan keskiarvo paremmin tuloksemme ollessa 0,13 yksikköä korkeampi kaikkiin kyselyyn vastanneiden tulokseen verrattuna (taulukko 1).  

Taulukko 1: Temp-Teamin vahvuudet vs. kaikki vastaajat

Toimialan keskiarvoon verrattuna Temp-Team sai tutkimuksessa paremmat tulokset työntekijöidensä informoimisesta asiakasyrityksestä sekä työntekijän työtehtävistä sekä ennakko-odotuksia paremmasta kokemuksesta Temp-Teamillä työskentelystä (taulukko 2). Lisäksi Temp-Teamin vuokratyöntekijöistä yli 40 % suurempi prosenttiosuus kaikkiin kyselyyn vastanneihin verraten ei haluaisi nykyisessä elämäntilanteessa tehdä enempää työtunteja. Tämä on mielestämme erittäin hyvä indikaattori siitä, että vuokratyöntekijöidemme työtunnit ovat linjassa heidän toiveidensa kanssa.  

 

Omat tutkimuksemme myös tukevat näitä positiivisia kokemuksia työnhausta Temp-Teamin kautta ja Temp-Teamillä työskentelystä. Olemme luoneet onnistuneita hakija- ja työntekijäkokemuksia ja tämän hetkinen suositteluindeksimme (NPS, Net Promoter Score) esimerkiksi työhaastatteluiden saralla on 84. Positiivinen hakijakokemus sitouttaa potentiaalisen työntekijän yritykseen aina rekrytoinnin lähtöviivalta työsuhteeseen saakka. Hakijatyytyväisyyteen panostaminen on meillä strateginen päätös, jonka avulla voimme parhaimmillaan luoda asiakasyritykselle osaamispääoman kasvua sekä kilpailuetua, kun saamme houkuteltua alan kovimmat osaajat tukemaan asiakasyrityksen menestystä. Voit lukea lisää siitä, kuinka käytämme työhaastattelua hakijatyytyväisyyden kulmakivenä blogitekstistämme täältä.  

 

 

Kehitettävää asiakasyhteistyössä 

Tutkimuksen mukaan kehittämiskohteemme löytyvät yhteistyöstä asiakkaiden kanssa. Lisäksi tutkimus paljastaa, että kehitettävää on työntekijän kokeman päätäntävallan sekä uusien työmahdollisuuksien tarjoamisen suhteen. Meille Temp-Teamillä on erittäin tärkeää työntekijän kokonaisvaltainen hyvinvointi ja kehitämme jatkuvasti sisäisiä prosessejamme vastaamaan työntekijöidemme tarpeita.  

 

Tutkimuksen tulosten mukaan asiakkaamme ovat onnistuneet selkeästi toimialan keskiarvoa paremmin antamaan esihenkilöiden taholta vuokratyöntekijöille palautetta, luomaan vuokratyöntekijöille yhteenkuuluvuuden tunnetta asiakasyrityksen työyhteisöön sekä luomaan vuokratyöntekijöille arvostuksen tunnetta lähikollegoiden suunnalta (taulukko 2). Olemme erittäin kiitollisia asiakkaistamme, jotka jakavat kanssamme saman tahtotilan luoda inhimillisempää työelämää ja pitää huolta työhyvinvoinnista, jossa palautteenanto sekä yhteenkuuluvuuden ja arvostuksen tunne ovat merkittäviä voimavaratekijöitä.  

Taulukko 2: Temp-Teamin suhteellisesti parhaimmat tulokset vs. kaikki vastaajat

Tämän blogitekstin lähteenä on käytetty HELA – tutkimus työskentelystä henkilöstöalan yrityksessä tutkimusdataa Temp-Team Finland Oy:n osalta sekä kaikkien vastaajien osalta.  

 

Pääset tutustumaan tutkimukseen tarkemmin Henkilöstöala HELA:n sivustolla. 

Jaa: