Palaa kaikkiin artikkeleihin,

Yrityskulttuuri ja sen merkitys

Kun keskustellaan hyvän työapaikan ominaisuuksista, useimmat meistä ottavat huomioon organisaation brändin arvon ja työntekijöille maksettavat korvaukset. Monesti yritysjohtajat uskovat, että nämä kaksi tekijää riittävät houkuttelemaan oikeita lahjakkuuksia organisaatioon. Yksi tärkeimmistä asioista, johon ei välttämättä kiinnitetä riittävästi huomiota, on yrityskulttuuri. Sillä on usein ratkaiseva rooli ihmisten sitoutumisessa ja pysymisessä organisaatiossa.

 

Mitä yrityskulttuuri tarkoittaa?

Yrityskulttuuri toimii yrityksen ns. ekosysteeminä, jolla on taipumus tehdä toisista työpaikoista hyviä ja toisista myrkyllisiä. Lyhyesti sanottuna organisaation ideologiaa voidaan pitää sen kulttuurina.

Yrityskulttuuri ei tarkoista pelkästään seinille kipsattuja arvojulisteita eikä myöskään toimiston hedelmäkulhoja, säkkituoleja tai pöytätennispelejä. Se ei myöskään tarkoita organisaation johtamistyyliä tai toimintatapaa yksinään. Yrityskulttuuri on paljon enemmän. Yrityskulttuuri on sitä, miten yritys toimii ja kasvattaa liiketoimintaansa antamalla jokaiselle työntekijälle äänen, ja miten se tukee hyvää työasennetta, käyttäytymistä ja etiikkaa.  

Terve yrityskulttuuri luo perustan konkreettiselle liiketoiminnan kasvulle. Se syntyy rehellisistä ja tuottavista keskusteluista ja auttaa yrityksiä tunnistamaan ongelmat sekä muodostamaan yhteisiä päätöksiä.

 

Yrityskulttuurin merkitys organisaatiolle

Työnantajan kannalta yrityskulttuuri on tärkeä asia, koska kulttuuriin sopeutuvat työntekijät ovat usein onnellisempia ja tuottavampia. Työntekijät, joiden arvot sopivat hyvin yhteen yrityksen kulttuurin kanssa, haluavat myös todennäköisemmin työskennellä yrityksen palveluksessa pitkään. Näin ollen työnantajat voivat parantaa organisaation tuottavuutta ja työntekijöiden sitoutuneisuutta vahvistamalla yrityskulttuuria.

On todettu, että positiivinen työilmapiiri parantaa suorituskykyä, oli kyseessä sitten koulu tai työpaikka. Työntekijät ovat luovempia ja suoriutuvat paremmin työstään, kun heitä ympäröi rohkaiseva, kannustava ja arvostava ilmapiiri.

Onnellinen työntekijä levittää sanaa tehokkaasti ja auttaa houkuttelemaan uusia lahjakkuuksia organisaatioon. Pyrkiäkseen kohti onnellista ja tasapanoista työelämää ja ihmiset etsivät jatkuvasti uusia muutoksia ja mahdollisuuksia. Yrityskulttuurissa on tässä yhtälössä tärkeä rooli.

Jaa: