Aleksi Pantsu Heikkigraphy 800Px Web
Näytä vähemmän
Näytä lisää

Iloinen ja ystävällinen Aleksi on työskennellyt henkilöstöpalvelualla myyntipäällikön roolissa vuodesta 2013. Hän on kokenut henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalveluiden myyjä ja auttanut monipuolisesti eri alan yrityksiä löytämään oikeat henkilöt oikeisiin rooleihin. Aleksin tahtotilana on toteuttaa yhteistyökumppaneilleen laadukkaita myynti- ja rekrytointiprosesseja ihmisläheisesti ja aidosti asiakkaista sekä työntekijöistä välittäen. Aleksista saat oman persoonansa peliin laittavan yhteistyökumppanin, joka tarvittaessa myös haastaa yritystäsi toteuttamaan henkilöstöprosesseja entistä paremmin.

Essi Makinen Heikkigraphy 800Px Web
Näytä vähemmän
Näytä lisää

Asiakaspalveluhenkinen ja iloinen Essi on työskennellyt henkilöstöpalvelualalla vuodesta 2018. Hän on kokenut HR -asiantuntija, jonka erityisosaamiseen kuuluvat rekrytointi ja suorahaku. Ihmislähtöisyys näyttelee pääroolia Essin työssä sekä kaikissa kohtaamisissa ihmisten kanssa. Hän haluaa tarjota mielekkäitä kohtaamisia niin hakijoilleen, työntekijöilleen kuin asiakkailleen heidän kanssa asioidessaan. Essistä saat yhteistyökumppanin, jolle hakijan, työntekijän ja asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja niiden täyttäminen on sydämenasia.

Janita Mikkola (1)
Näytä vähemmän
Näytä lisää

Empaattinen ja tarkkaa työotetta noudattava Janita on aloittanut HR uransa ja ollut osa Temp-Teamiä vuodesta 2022. Tätä ennen Janita on kunnostautunut asiakaspalvelun ja myynnin saralla, joista häneltä löytyykin vankka 10 vuoden työkokemus sekä asiakaspalvelun rautainen ammattitaito. Janita uskoo kaikessa tekemisessään avoimeen kommunikaatioon ja hän panostaa erityisesti positiivisen palautteen antamiseen. Lisäksi ihmisläheisyys ja laadukkuus ovat hänen työskentelynsä keskiössä. Janitasta saat yhteistyökumppanin, joka tarjoaa sinulle ja muille sidosryhmille ammattitaitonsa lisäksi positiivisen ja lämminhenkisen kokemuksen sekä takuuvarman hymyn, joka ajoittain kääntyy myös iloiseksi nauruksi.

Saija Rättö Kuva Kauempaa
Näytä vähemmän
Näytä lisää

Saija on toiminut erilaisten uravalmennuspalveluiden parissa vuodesta 2018 asti. Hän on toteuttanut muutosturva-, uudelleensijoitus- ja uravalmennuspalveluita työntekijätasosta johtajatasoon asti useilla eri toimialoilla. Laaja uravalmennuskokemus antaa Saijalle edellytykset auttaa valmennettaviaan asiakaskeskeisesti kohti heidän tavoitteittaan. Uravalmentajana Saijalle on tärkeää luoda aitoja ja yksilöllisiä kohtaamisia ja tarjota valmennettavalle konkreettista apua hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaisesti. Valmennettaviltaan hän on saanut palautetta olevansa empaattinen ja helposti lähestyttävä. Palautteen perusteella Saijan valmennuksista on ollut hyötyä uuden urasuunnan löytämiseen ja konkreettiseen työnhakuun.  Vuonna 2022 Saija suoritti työvalmentajan erikoisammattitutkinnon ja kävi Mieli ry:n mielenterveyden ensiapukurssin, jotka auttavat häntä kohtaamaan haastavassa muutostilanteessa olevia työntekijöitä. 

Caroliina Laamanen Kuva Kauempaa
Näytä vähemmän
Näytä lisää

Elämänasenteeltaan positiivinen ja vahvat vuorovaikutustaidot omaava Caroliina on aloittanut HR uransa vuodesta 2023 alkaen. Hänen taustansa löytyy kaupan alalta, jossa hän on työskennellyt erilaisissa myynnin ja asiakaspalvelun tehtävissä 12 vuoden ajan. Tämä kokemus onkin koulinut Caroliinasta erinomaisen ihmisten kohtaajan, jolle on tärkeää löytää parhaat mahdolliset ratkaisut asiakkaille ja työnhakijoille. Ratkaisukeskeisyyden lisäksi hänen työskentelyssään näkyy vahvasti ihmislähtöisyys. Caroliinasta saatkin arvostavan ja kuuntelevan yhteistyökumppanin, joka varmasti antaa kaikkensa pystyäkseen tarjoamaan odotuksia ylittävää palvelua.

Hanna Henkilökuva 800 Px
Näytä vähemmän
Näytä lisää

Tavoiteorientoitunut ja asiakalähtöinen Hanna on työskennellyt henkilöstöpalvelualalla vuodesta 2017. Hän on työskennellyt työuransa aikana erilaisissa HR rooleissa toimeksiantojen läpiviennissä, HR prosessien kehittämisessä ja HR tiiminvetäjänä. Työssään Hanna pyrkii jatkuvasti kehittämään hakija-, työntekijä- ja asiakaskokemusta, prosessien sujuvuutta sekä lisäarvon tuottamista asiakkaalle. Yhteistyökumppanina Hanna on periksiantamaton tekijä, joka on valmis toteuttamaan luovia ja erilaisia tapoja toimeksiantojen menestyksellisen läpiviennin varmistamiseksi.

Marja Liisa Nurmimetsa Heikkigraphy 800Px Web
Näytä vähemmän
Näytä lisää

Tarkka ja tunnollinen Marja-Liisa on työskennellyt työuransa aikana pääsääntöisesti erilaisissa assistentin tehtävissä sekä esimerkiksi reskontran hoitajana. Työssään Temp-Teamillä Marja-Liisa pitää tärkeimpänä sitä, että hän varmistaa omalla työpanoksellaan työntekijöidemme palkanmaksun sekä asiakkaidemme laskutuksen sujuvan oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Marja-Liisa on yhteistyökumppanina avoin, selkeä sekä luotettava ja hän pyrkii jatkuvasti kehittämään palkanmaksun sekä laskutuksen prosesseja palvelemaan asiakkaitamme ja työntekijöitämme entistä paremmin.

Mika Halonen Heikkigraphy 800Px Web
Näytä vähemmän
Näytä lisää

Mikalla on laaja kokemus rekrytoinneista sekä henkilöstövuokrauksesta ja hän on Temp-Team Finland Oy:n toimitusjohtaja. Vuodesta 2006 lähtien toimialalla työskennelleenä hän on ollut toteuttamassa lukuisia erilaisia toimeksiantoja ja ratkaisuja pienyrityksistä isoihin pörssiyhtiöihin saakka. Asiakaslähtöinen toiminta ja ratkaisuiden löytäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa on hänelle ominainen ja luontainen toimintatapa.

Vallila Corner

Kuortaneenkatu 2
00510 Helsinki