Tie tulokselliseen perehdytykseen

 

TEMP-TEAM on aloittanut yhteistyön tanskalaisen Onboarding Groupin kanssa auttaakseen yrityksiä ja julkisia organisaatioita parantamaan perehdytyksensä laatua ja näin lisäämään tuottavuutta sekä laskemaan rekrytoinnin ja perehdytyksen kustannuksia. Onboarding Group on kehittänyt Onboarding-nimisen ratkaisun perehdytysprosessin luomista, hallintaa ja mittaamista varten. TEMP-TEAMillä on sen myynnin yksinoikeus Suomessa. Onboarding Groupin kanssa tehtävän yhteistyön avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä kokonaisvaltaisempia henkilöstöpalveluita.

 

Perehdytys sinetöi rekrytointi-investoinnin kohtalon

Uuden työntekijän palkkaaminen on yritykselle merkittävä investointi, joka muuttuu kannattamattomaksi, jos työntekijä ei pysty sitoutumaan yritykseen ja tuottamaan tulosta riittävässä ajassa. Avainasia uuden työntekijän sitoutumisessa, yrityksessä pysymisessä ja työn tuloksellisessa hallinnassa on laadukas perehdytys. Onnistunut perehdytys on merkittävä kokemus työntekijälle, sillä se auttaa lisäämään työn henkilökohtaista arvoa ja mielekkyyttä, vahvistaa hänen osaamistaan ja kyvykkyyttään saavuttaa työlle asetetut tavoitteet.

Perehdyttäminen tarkoittaa työntekijän opastamista työtehtävään, työyhteisöön ja organisaatiokulttuuriin. Perehdytyksen tavoitteena on, että uusi työntekijä integroituu työyhteisöön, tuntee työpaikan säännöt ja noudattaa niitä, verkostoituu, tekee yhteistyötä, pääsee käyttämään ja kehittämään taitojaan, suoriutuu tehtävistään sekä pystyy saavuttamaan tavoitteensa.

 

Laadukas perehdytysprosessi on hyvin jäsennetty ja hallittu

Perehdytys on prosessi, joka vaatii usein paljon työnantajan aikaa ja resursseja, eikä kaikkiin perehdytyksen osa-alueisiin huomata panostaa riittävästi. Mitä paremmin perehdytyksen rakenne ja sisältö on suunniteltu ja mitä paremmin perehdytyksen tuloksia pystytään mittaamaan, sitä hallitummaksi prosessi muuttuu ja perehdytyksen osapuolien aikaa ja resursseja säästyy. Hyvin jäsennetty ja hallittu prosessi parantaa perehdytyksen laatua ja tuottaa parempia tuloksia: työntekijät sitoutuvat yritykseen vahvemmin ja muuttuvat tuottaviksi nopeammin, henkilöstön vaihtuvuus pienenee ja yrityksen tuottavuus kasvaa.

 

Hallitse ja mittaa helposti perehdytysprosessia

Onboarding -ratkaisun avulla parannat perehdytyksen laatua ja lisäät yrityksesi tuottavuutta. Onboarding on perehdytysprosessin hallintaan ja mittaamiseen tarkoitettu työkalu, joka auttaa sinua jäsentämään perehdytysprosessia ja tunnistamaan mahdolliset kehitysalueet. Tämän lisäksi Onboarding antaa sinulle selkeitä ohjeita ja vinkkejä perehdytyksen tulosten parantamiseen sekä tarjoaa mahdollisuuden verrata tuloksia oman alasi toimijoihin ja kansainväliseen tasoon.

Onboarding-malli

Onboarding Group on kehittänyt Onboarding-mallin, jossa perehdytysprosessi on jaettu kuuteen hallittavaan ja mitattavaan perehdytyksen osa-alueeseen:

  • Yrityskulttuuri
  • Säännöt ja ohjeet
  • Verkostoituminen
  • Yhteistyö
  • Taidot
  • Suoriutuminen

Onboardingissa perehdytystoimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan ja mitataan näillä osa-alueilla. Onboarding-malli siis kuvaa kokonaisvaltaista perehdytysprosessia, jonka tavoitteena on, että uusi työntekijä integroituu työyhteisöön, tuntee työpaikan säännöt ja noudattaa niitä, verkostoituu, tekee yhteistyötä, hyödyntää ja kehittää taitojaan, suoriutuu tehtävistään ja saavuttaa työlle asetetut tavoitteet.

Onboarding-tuotteet

Onboarding Review kertoo sinulle perehdytyksen nykytilasta. Se on selainpohjainen kysely, jonka 12 kk sisällä aloittaneet työntekijät täyttävät. Review auttaa sinua tunnistamaan perehdytyksen kehitysalueita ja laatimaan paremman perehdytysprosessin seuraavaa perehdytystä varten selkeiden ohjeiden ja vinkkien avulla.

Ongoing Dialoguen avulla mittaat, tuet ja kehität käynnissä olevaa perehdytysprosessia. Uusi työntekijä ja hänen perehdytyksestään vastaava esimiehensä täyttävät selainpohjaisen kyselyn 1, 3 ja 6 kk työsuhteen alkamisen jälkeen. Jokaisen kyselyn jälkeen työntekijä ja esimies käyvät tunnin mittaisen keskustelun kyselyn antamien arvioiden pohjalta. Arviot auttavat tunnistamaan perehdytysprosessin kehitysalueita ja auttavat laatimaan toimintasuunnitelman tarvittavien muutosten toteuttamiseksi. Ongoing Dialogue lisää perehdytyksen arvioinnin vuorovaikutteisuutta ja antaa sekä esimiehelle että työntekijälle mahdollisuuden vaikuttaa perehdytyksen sisältöön ja prosessin kulkuun. Lisäksi se antaa selkeitä ohjeita ja vinkkejä perehdytyksen kehittämiseen.

Dashboardin avulla seuraat yrityksesi kehittymistä perehdytyksessä ja vertaat perehdytyksen tuloksia oman organisaatiosi sisällä. Tämän lisäksi voit verrata tuloksia oman alasi toimijoihin ja kansainväliseen tasoon.

 

Kiinnostuitko?

Kysymyksiä ja tiedusteluja Onboardingista voit lähettää osoitteeseen info@temp-team.fi 

 

Onboarding Groupin verkkosivut  

Tiedämme mitä teemme