Palaa kaikkiin artikkeleihin,

Näin lähestyt vuoden 2022 rekrytointihaasteita

Oletko aikeissa palkata uutta henkilöstöä vuonna 2022? Näemme kaikkialla Pohjoismaissa samoja trendejä: puute pätevistä ehdokkaista ja liikkeellä vain ripaus parhaita kykyjä. Neljä pohjoismaista johtajaamme antavat sinulle näkemyksensä siitä, kuinka voit vastata näihin haasteisiin vuoden 2022 rekrytoinneissa. Hanki inspiraatiota siihen, kuinka voit houkutella, kiinnittää huomiota, arvostaa ja pitää lahjakkaat työntekijät yrityksessäsi.

Vaatimusprofiili: Kiinnitätkö tulevaisuuden kyvyn huomion?

Työnantajilla on kaikkialla Pohjoismaissa selvää toivottujen taitojen puutetta ja vaikeuksia tavoittaa haluttuja ehdokkaita.

TEMP-TEAM Norjan toimitusjohtajan Kai Bruunin mukaan on odotettavissa, että tulevaisuudessa tilanne ehdokkaiden suhteen muuttuu entistä haastavammaksi.

- Tilanteen ehkäisemiseksi voit haastaa vaatimusprofiilin sisällön ja käyttää uusia työkaluja passiivisten ehdokkaiden tavoittamiseen. Liian tiukka vaatimusprofiili karsii ehdokkaita ja voi johtaa siihen, että organisaatiosi tuleva tähti jää rekrytoinnissa huomiotta.

 

Haasta vaatimusprofiili ja käyttämäsi apuvälineet

Kai ehdottaa, että vaatimusprofiilia laadittaessa tulisi ottaa huomioon seuraavat asiat:

  • Mitä osaamista tarvitaan ja mitä osaamista voidaan kehittää?
  • Voiko yritys toimia aktiivisemmin ikään, kieleen jne. liittyvän monimuotoisuuden puolesta?
  • Digitaalisten apuvälineiden käyttö lisää uusia mahdollisuuksia: voiko työtä tehdä maantieteellisestä sijainnista riippumatta? Voivatko ulkoiset konsultit vastata joistakin tehtävistä?

Tulevaisuuden rekrytoinnit vaativat ennakoivampaa lähestymistapaa passiivisten hakijoiden tavoittamiseksi sekä laajemman hakijoiden valikoiman löytämiseksi.

Työnantajabrändäys: Onko sinulla pitkän aikavälin strategia?

Muuttuvilla työmarkkinoilla sinä et enää valitse millaisten kykyjen haluaisit työskentelevän yrityksellesi vaan kyvyt valitsevat sinut. Houkutellaksesi kyvykkäimpiä hakijoita sinun on näytettävä työnantajana tarpeeksi kiinnostavalta.  

Työnantajabrändäys on pitkän aikavälin rekrytointistrategia, jolla vahvistetaan yrityksen mainetta työnantajana, ja brändäyksen merkitys rekrytointien näkökulmasta kasvaa tulevaisuudessa.

- Unelmatyönantajan ei pidä huolehtia vain siitä, että työntekijät ovat tyytyväisiä - lähettiläiden luomiseksi sinun tulee sitouttaa ja kehittää työntekijöitä, TEMP-TEAM Suomen toimitusjohtaja Mika sanoo.

Miten sinun siis pitäisi työskennellä työnantajabrändisi kanssa?

Mika suosittelee analyysin aloittamisesta - tässä on neljä vinkkiä, joilla pääset alkuun:

  • Selvitä, mikä on ominaista työnantajabrändillenne. Mitä teette tai mitä teidän pitäisi tehdä brändin vahvistamiseksi?
  • Arvioi työntekijöiden näkemys organisaatiostanne. Tunnistavatko työntekijät itsensä siitä, miten haluat, että yrityksesi nähdään ja koetaan työnantajana?
  • Tutustu kohderyhmään. Mitä kykyjä ja taitoja haluat houkutella? Mitä kaipaamasi kyvyt etsivät työnantajassa ja voitko tarjota jotain, mitä kilpailijasi eivät?
  • Tee kysely: mitä ajatuksia ja mielleyhtymiä organisaatiosi herättää kohderyhmässä?

Analyysin tuloksen pitäisi pystyä antamaan sinulle lähtökohta houkuttelevan, ainutlaatuisen ja uskottavan työntekijälupauksen (työnantajabrändiehdotuksen) muotoilulle, joka kuvaa sitä, mitä työntekijä voi odottaa yritykseltä. Tämän lupauksen tulee ohjata kommunikaatiota kohderyhmää kohtaan ja olla sellainen, jonka täyttämiseksi yritys jatkuvasti työskentelee.

Rekrytointi esimerkkien avulla: Selvitätkö potentiaalia ja ammatillista osaamista esimerkkitehtävällä?

Aikana, jolloin työntekijöiden löytäminen on vaativaa ja osaamisen jatkuva tarve aiheuttaa haasteita, on tärkeämpää arvioida, miten ehdokas pystyy omaksumaan uutta tietoa sen sijaan että keskitytään vain aiempaan kokemukseen. Esimerkkitapausten tai -tehtävien avulla voidaan nähdä, kuinka hyödynnät taitojasi käytännössä sekä saada käsitys siitä, kuinka päätät lähestyä sinulle asetettuja tehtäviä, toteaa Calle Odén, Ruotsin TEMP-TEAMin toimitusjohtaja.

– Työpaikasta riippuen käytännön tieto voi olla oleellisempi tapa arvioida hakijan kykyjä kuin lukea CV:tä ja arvioida koulutusta, hän sanoo.

Lisäksi esimerkkitehtävä on tehokas lähtökohta ehdokkaiden vertailulle. Jotta saata varmasti kaiken irti esimerkkitehtävän ratkaisusta, ratkaistava tehtävä on mukautettava rekrytoitavaan rooliin.

- Johtajarooliin voidaan antaa tehtäväksi esimerkiksi yksinkertaistetun liiketoimintasuunnitelman laatiminen, kun taas myyntiroolissa hakijaa voisi pyytää laatimaan 10 yrityksen luettelo, joita lähestyisi myynnin näkökulmasta ja perustelemaan miksi on valinnut kyseiset yritykset. Rekrytoija saa hyvää vertailumateriaalia, kun kaikki finaaliin valitut hakijat saavat saman tehtävän, Calle lisää.

Lyhyemmät prosessit: Nopeutatko rekrytointiprosessia työmarkkinoilla, joilla on vähän ehdokkaita?

Oletko kokenut, että ehdokkaat vetäytyvät rekrytoinnista kesken prosessin? Kun hakijoista on kova kilpailu, on todennäköistä, että haastattelemasi ihmiset ovat mukana useissa hauissa samaan aikaan. Tehokkaalla rekrytointiprosessilla varmistat parhaiden ehdokkaiden houkuttelemisen. Tehokas prosessi alkaa siitä, että kirjoitat hyvän ja selkeän työpaikkailmoituksen, joka kiinnittää oikeiden hakijoiden huomion. Mutta se ei ole ainoa asia, jonka voit tehdä prosessin nopeuttamiseksi:

Aktivoi verkostosi

Birgitte Sørensen, TEMP-TEAM Tanskan toimitusjohtaja, suosittelee myös verkostosi aktivoimista.

- Otatko ajastasi kaiken irti vai istutko aloillasi odottaen ja toivoen, että hakemuksia satelee? Pyydä työtovereitasi jakamaan työpaikkailmoitusta omille kontakteilleen ja muille saman alan tutuille ammattilaisille, jotta ilmoituksesi saa kattavan levityksen ja tavoitat laajemmat markkinat.

Optimoi ja säästä aikaa digitaalisilla työkaluilla

Digitaaliset työkalut ovat kullan arvoisia prosessien virtaviivaistamisessa. Birgitte listaa useita työkaluja, joita sinun kannattaa hyödyntää seuraavassa rekrytoinnissasi:

  • Automaattinen seulonta – voit tunnistaa nopeasti, ketkä hakijoista vastaavat määriteltyjä kriteerejä
  • Online-haastattelut helpottavat haastattelujen suunnittelua ja virtaviivaistamista.
  • Säästät aikaa hyödyntämällä hakemusjärjestelmää, joka antaa automaattisia vastauksia hakemuksiin.

Jaa: