Palaa kaikkiin artikkeleihin,

Mitä hyvän työntekijän menettäminen maksaa?

Työntekijän menettäminen voi olla tuskallista sekä taloudellisesti että henkisesti. Kun eräänä kauniina päivänä palkkaamasi huipputekijä ilmoittaa siirtyvänsä muihin tehtäviin organisaation ulkopuolelle, tiedät, että edessäsi on paitsi yrityksellinen tappio myös uuden rekrytointiprosessin vaatima työtaakka.

 

Suorat ja epäsuorat kustannukset

Työntekijän korvaaminen on kallis ja aikaa vievä prosessi, johon kuuluu sekä suoria että epäsuoria kustannuksia. Suorilla kustannuksilla tarkoitetaan pääasiassa rekrytoinnista, perehdytyksestä ja työntekijöiden tuottavuudesta aiheutuvia kuluja. Suorat kustannukset ovat mitattavia ja heijastavat konkreettisia rahallisia menetyksiä. Epäsuorat kustannukset puolestaan liittyvät vaihtoehtoisiin kustannuksiin, kuten työhön, joka jää tekemättä, kun positio on täyttämättä.

 

Rahalliset kustannukset

SHRM:n (Society for Human Resource Management) vuonna 2018 tehdyn raportin mukaan rekrytointiprosessin keskimääräinen rahallinen vaikutus yrityksen toimintaan on hieman yli 4 000 euroa. Rekrytoinnin vaatimat toimenpiteet kuten työpaikan mainostaminen, hakemusten käsittely, haastattelut, soveltuvuus- ja persoonallisuustestit sekä niiden vaatimat työtunnit voivat olla iso taakka organisaatiolle. Toimenpiteet vievät aikaa muulta työltä, minkä lisäksi tyhjillään olevassa positiossa työt seisovat tai kasaantuvat.  Kaikki tämä syö organisaation tuottavuutta ja tuo oman lisänsä loppulaskuun.

Kustannukset toki vaihtelevat työrooliin ja sen vaativuuden tai asiantuntijuuden mukaan. Suorittavan tason roolit ovat yleensä nopeammin ja helpommin täytettävissä verrattuna enemmän tietotaitoja vaativiin CXO- tai spesialistirooleihin. Korkeampien palkka- ja vaatimustasojen myötä kustannukset kasvavat ja tutkimukset osoittavatkin, että uuden johtajatason roolin täyttämiseen kuluu keskimäärin 13 400 euroa.

 

Aika ja energia

Rahallisten kustannusten lisäksi uuden työntekijän rekrytoiminen vaatii aikaa, jota monella organisaatiolla ei yksinkertaisesti aina ole. Tutkimusten mukaan yhteen rekrytointiprosessiin kuuluu keskimäärin 14 puhelua ja haastattelua. Käytännössä tämä tarkoittaa 14 eri dialogia hakijoiden kanssa ennen mahdollista rekrytointipäätöstä. Jos yksi haastattelu kestää 30-60 min, jo haastattelut yksinään vievät kaksi työpäivää.  On myös hyvä huomata, ettei tämä luku sisällä mahdollisia peruutuksia ja sovittujen tapaamisten laiminlyöntejä. Luku ei myöskään sisällä aikaa, joka käytetään haastattelujen organisoimiseen eri osapuolten välillä. Jos organisaatiolla ei ole juurikaan ylimääräistä aikaa rekrytoinnille, aikataulujen sovittelu voi olla varsinaista taistelua. Kaikki tämä vie luonnollisesti energiaa.

 

Rekrytoinnit tuovat mukanaan monia haasteita ja siksi voi olla paikallaan harkita ulkopuolista apua. Rekrytointi- ja henkilöstöpalveluyritykset kuten TEMP-TEAM on valmis auttamaan yritystänne rekrytoinnin eri vaiheissa. Voimme yhdessä suunnitella ja toteuttaa tarpeisiinne sopivan yhteistyömallin ja näin vapauttaa aikaa siihen, mikä on yrityksellenne kaikkein tärkeintä: oma ydinliiketoimintanne.

 

Haluaisitko keskustella henkilöstötilanteestanne konsulttimme kanssa? Ota yhteyttä: 

   Jani Nylund, Sales Manager

    +358 40 572 4329

    jani.nylund@temp-team.fi

Jaa: