TEMP-TEAM Finland Oy on osa JuhlerGroup-konsernia, joka on välittänyt työntekijöitä eri toimialoille jo vuodesta 1979. Tällä hetkellä JuhlerGroup toimii Euroopassa ja Aasiassa palvellen yrityksiä ja työnhakijoita yli 35 toimipisteessä. TEMP-TEAM Finland Oy:n kolme toimipistettä sijaitsevat Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä. Asiakaspalvelussamme hyödynnämme sekä paikallistuntemusta että JuhlerGroupin kansainvälisiä resursseja. 

 

 

Monilla toimialoilla on huutava pula eritasoisista osaajista ja yrityksillä on haasteita avoimien tehtävien täyttämisessä. Me TEMP-TEAMissä pyrimme saattamaan työnantajat yhteen ammattitaitoisten ja osaavien työntekijöiden kanssa.

Rekrytoinnissa on tärkeää tuntea olevansa turvallisissa käsissä. TEMP-TEAMin kanssa toimiessanne olette yhteydessä saman konsultin kanssa koko rekrytointiprosessin ajan, jolloin voimme taata teille parhaan mahdollisen menettelyn ja ottaa huomioon yrityksenne erityistarpeet. Konsulttimme auttavat teitä kaikessa aina rekrytoinnin suunnittelusta valintapäätöksen tekemiseen asti. Tiedämme, miten henkilöstötarpeet voivat muuttua hetkessä ja olemme tottuneet reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

HISTORIAMME

TEMP-TEAMin lähes 40-vuotisen historian aikana on ehtinyt tapahtua paljon. Ensimmäinen toimisto avattiin Kööpenhaminassa, Tanskassa vuonna 1979, yrityksen nykyisen omistajan Erik Dyrmann Juhlerin toimesta. TEMP-TEAMin kansainvälistyminen alkoi Norjasta vuonna 1985, jonka jälkeen vauhti on vuosi vuodelta kiihtynyt.

Erikin jo alkujaan suuret unelmat ja panostukset unelmien saavuttamiseksi ovat tuottaneet tulosta. Tänä päivänä TEMP-TEAM toimii kuudessa maassa. Kasvumme on tapahtunut suuremmilta osin orgaanisesti vain muutamaa yrityskauppaa lukuun ottamatta. Kokemustemme mukaan yrityskulttuuria ei voi kopioida toisilta yrityksiltä, minkä vuoksi panostamme vahvasti oman yritysidentiteetin rakentamiseen.

Vaikka Erik Juhler on jäämässä hiljalleen eläkkeelle, hän on edelleen hyvin aktiivisesti mukana toiminnassamme. Meiltä kysytään usein, mikä erottaa meidät muista yrityksistä. Yksi vastauksista on ehdottomasti se, että lähes kaikki työntekijät koko konsernissa ovat tavanneet TEMP-TEAMin perustajan Erik Juhlerin. Tämä kuvastaa hyvin konsernin sisäistä yhteenkuuluvuutta ja ylimmän johdon halua tutustua kaikkiin työntekijöihin yksilötasolla.

ARVOMME

Kaikki TEMP-TEAMin työntekijät ovat sitoutuneet yrityksen tavoitteisiin ja arvoihin, jotka ovat tärkeä osa meitä. Arvomme näkyvät käytännössä siinä, miten ilmaisemme itseämme ja miten toimimme asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja työnhakijoita kohtaan.

 

Annamme TEMP-TEAMissä paljon vastuuta työntekijöillemme, jotka ylpeänä palvelevat asiakkaita tarjoten juuri näiden tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja. Ihmislähtöisyys ei rajoitu pelkästään yhteistyökumppaneihin vaan sovellamme yksilöllisyyden huomioon ottavia käytäntöjämme myös työnhakijoihin.
Ihmislähtöisyys
Annamme TEMP-TEAMissä paljon vastuuta työntekijöillemme, jotka ylpeänä palvelevat asiakkaita tarjoten juuri näiden tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja. Ihmislähtöisyys ei rajoitu pelkästään yhteistyökumppaneihin vaan sovellamme yksilöllisyyden huomioon ottavia käytäntöjämme myös työnhakijoihin.
Laatu on työskentelytapamme perusta ja päämäärä. Pyrimme aina tekemään parhaamme kaikessa, mitä teemme. Kehitämme ja virtaviivaistamme jatkuvasti prosessejamme, jotta yhteistyökumppanimme voivat kokea olonsa tyytyväiseksi ja ammattimaisesti palvelluksi.
Laadukkuus
Laatu on työskentelytapamme perusta ja päämäärä. Pyrimme aina tekemään parhaamme kaikessa, mitä teemme. Kehitämme ja virtaviivaistamme jatkuvasti prosessejamme, jotta yhteistyökumppanimme voivat kokea olonsa tyytyväiseksi ja ammattimaisesti palvelluksi.
Etsimme koko ajan uusia ja parempia tapoja toimia. Pystymme sopeutumaan muuttuviin markkinatarpeisiin nopeasti, mikä mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen löytämisen ja hyödyntämisen yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Innovatiivisuus
Etsimme koko ajan uusia ja parempia tapoja toimia. Pystymme sopeutumaan muuttuviin markkinatarpeisiin nopeasti, mikä mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen löytämisen ja hyödyntämisen yhteistyökumppaneidemme kanssa.
YHTEISKUNTAVASTUU

YHTEISKUNTAVASTUU

Vuonna 2015 JuhlerGroupiin perustettiin CSR (Corporate Social Responsibility)-ryhmä, johon kuuluu vähintään yksi edustaja jokaisesta konserniin kuuluvasta yrityksestä.  CSR-ryhmän toiminnan tarkoituksena on käsitellä yhteiskuntavastuuseen liittyviä aiheita ja kehittää toimintatapoja sekä asenteita koko konsernissa. Jokainen kansainvälisen CSR-ryhmän jäsen on omistautunut parhaiden CSR-ratkaisujen löytämiseen ja toteuttamiseen.

Konsernissa tavoitteenamme on keskittyä ympäristöön ja työntekijöiden oikeuksiin. Tämän lisäksi jokaisella konserniin kuuluvalla yrityksellä on omat tavoitteensa koskien yhteiskuntavastuuta. Näin varmistamme, että toimintamme on eettisesti kestävää sekä paikallisesti että kansainvälisesti.