; Suorahaku ;

Suorahaku

Tietyissä tapauksissa, erityisesti strategisesti tärkeiden positioiden täyttämisessä, voi olla tehokkaampaa hakea oikeaa henkilöä ottamalla suoraan yhteyttä sellaisiin henkilöihin, jotka olisivat mahdollisesti soveltuvia kyseessä olevaan tehtävään ja kiinnostuneita siitä. Suorahaku on järkevä vaihtoehto myös esimerkiksi silloin, kun tehtävään soveltuvien henkilöiden määrä tiedetään jo ennalta suppeaksi.

Suorahakuprosessi alkaa keskustelulla asiakasorganisaation tarpeesta, strategiasta ja tehtävänkuvasta, jonka jälkeen tehdään alustava listaus potentiaalisista kandidaateista. Yhdessä asiakasyrityksen kanssa sovitaan saadun listan kontaktoitavista henkilöistä, joiden kiinnostusta ja soveltuvuutta tehtävään selvitetään ensin puhelimitse ja myöhemmin tapaamisissa. Keskustelut pidetään täysin luottamuksellisina. Suorahaut toteutetaan JuhlerGroup - konsernissa tytäryhtiömme Active Selection Finland Oy:n kautta.

_B4I0698_web.jpg