; Johdon auditointi ;

Johdon auditointi

TEMP-TEAM toimii johdon kumppanina henkilöresurssien ja organisaatiorakenteen yhteensovittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Toimeksiannot voivat liittyä esim. organisaation muutostilanteeseen, kun halutaan auditoida toimivaa johtoa suhteessa uuteen strategiaan tai esim. osana fuusio- tai yrityskauppaprosessia. Auditointi voi olla myös täydentämässä henkilöstön due diligence -selvitystä. Organisaation evaluointia käytetään antamaan yrityksen johdolle oleellista palautetta organisaatiossa vaikuttavista tekijöistä, kehittämään asiakassuhteita ja tarvittaessa antamaan pohjatietoa rekrytoinneille organisaation sisällä. Johdon auditoinnit räätälöidään prosessiltaan aina asiakkaan kulloiseenkin tilanteeseen ja tarpeeseen soveltuviksi. Johdon auditoinnit toteutetaan JuhlerGroup - konsernissa tytäryhtiömme Active Selection Finland Oy:n kautta

staff_right2_uk.jpg