; Henkilöstövuokraus rekrytoinnin välineenä Hakuprosessin eteneminen ;

Henkilöstövuokraus rekrytoinnin välineenä

TEMP-TEAMin henkilöstövuokrauspalvelu sisältää seuraavaa:

 • Tarvekartoitus haettavan työntekijän ominaisuuksista
 • Profiilin laadinta
 • Työntekijän etsiminen omasta tietokannastamme
 • Mediavalinta
 • Työpaikkailmoituksen laatiminen
 • Työpaikkailmoituksen jättäminen
 • Työntekijöiden tiedusteluihin vastaaminen
 • Hakijoiden läpikäynti ja esikarsinta
 • Työhaastatteluun kutsuminen
 • Henkilökohtainen haastattelu
 • Suositusten tarkastaminen
 • Sopivimpien hakijoiden esittely asiakkaalle
 • Työnhakijan ja asiakkaan välisen haastattelun järjestäminen
 • Mahdolliset soveltuvuusarvioinnit (maksullinen lisäpalvelu)
 • Työntekijän valinta
 • Ei-valituiksi tulleille ilmoittaminen
 • Rekrytoinnin onnistumisen seuranta

 

TEMP-TEAMin rekrytointipalveluun kuuluu lisäksi veloituksetta työpaikkailmoituksen julkaisu Oikotie.fi- ja Monster.fi-internetsivustoilla.

Hakuprosessin eteneminen

Työntekijöiden valintaprosessi alkaa asiakkaan tarpeen kartoituksella. Työntekijän valinta pohjautuu työnhakijan hakemukseen, henkilökohtaiseen haastatteluun, työnhakijan suosituksiin ja tarvittaessa henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin. TEMP-TEAM haastattelee, analysoi hakijat ja valitsee työnhakijoista asiakkaalle parhaiten sopivat. Seuraavaksi TEMP-TEAM esittelee asiakkaalle potentiaalisimmat hakijat jatkohaastatteluja varten tai valitsee asiakkaan puolesta sopivimman vuokratyöntekijän asiakkaan niin halutessa.

Tarveanalyysi

Minimoidaksemme riskin väärän työntekijän valinnasta, teemme aina tarveanalyysin asiakkaan kanssa ennen kuin työpaikkailmoitus laaditaan ja kandidaatteja etsitään, esitellään ja valitaan. Tarveanalyysissä kartoitamme asiakkaan vaatimukset valittavan työntekijän koulutuksen, kokemuksen ja persoonallisuuden suhteen.

Työnhakijoiden etsiminen

Aloitamme työntekijän etsinnän aina ensin omasta tietokannastamme. Mikäli sieltä ei löydy sopivaa henkilöä, etsiminen jatkuu työpaikkailmoittelun avulla. Työpaikkailmoitus laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa vastaamaan mahdollisimman tarkasti työntekijältä edellytettäviä ominaisuuksia. Palveluumme kuuluu työpaikkailmoittelu temp-team.fi, mol.fi ja oikotie.fi –internetsivustoilla. Mikäli asiakas haluaa lisäksi ilmoituksen itse valitsemaansa lehteen tai internetsivustoille, vastaa asiakas myös työpaikkailmoitusten mainoskuluista.

Henkilöhaastattelu

Panostamme erityisesti hakijoiden haastatteluihin. Rekrytointikonsulttimme haastattelevat henkilökohtaisesti hakemusten perusteella potentiaalisimmat työnhakijat. Haastattelujen ensisijaisena tarkoituksena on saada mahdollisimman hyvä kuva hakijoiden osaamisesta ja persoonallisuudesta.

Suositukset

Tarkistamme järjestelmällisesti jokaisen potentiaalisen ja prosessoitavan hakijan suositukset. Suosittelijoina toimii pääasiassa hakijoiden entisiä esimiehiä aikaisemmista työsuhteista. Pidämme suosituksia tärkeänä tiedonlähteenä koskien hakijan sopeutumista aikaisempiin työpaikkoihinsa ja suoriutumista työtehtävistään.

Henkilöarvioinnit

Henkilöarviointi lisää työhaastattelun ja suositusten antaman informaation luotettavuutta. Lisäksi voimme olla varmempia siitä, että ehdottamamme työnhakijat ovat asiakkaalla avoinna olevaan tehtävään sopivia. 

tt-no-img-3.jpg

Määräaikaiset työsuhteet ovat ratkaisu useissa eri tilanteissa:

 • Äitiyslomansijaisuudet
 • Pitkät sairauslomat
 • Muut pidempiaikaiset vapaat
 • Vuosilomat
 • Sesonkivaihtelut