; Henkilö- ja soveltuvuusarviointi ;

Henkilö- ja soveltuvuusarviointi

Soveltuvuudenarvioinnit 
Soveltuvuudenarvioinnin tarkoituksena on tuottaa lisäinformaatiota sekä asiakasorganisaatiolle että hakijalle hänen soveltumisestaan ja valmiuksistaan tiettyyn tehtävään ja organisaatioon. Arvioinnissa kartoitamme syvällisemmin hakijan motivaatiota, toimintatyyliä,
lahjakkuusrakennetta ja tietotaitoja sekä hänen vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ko. tehtävään. 

Lue lisää

_B4I9754_web.jpg