Oppimiskyky - Yksi tulevaisuuden avainkompetensseista